Вийшла нова версія програми Соната 1.7.4

Опубліковано

У версії 1.7.4:

Додано:

 • Нові форми Держстату – нові бланки статистичної звітності, а також перевірка, розрахунок, консолідація та експорт у PDF до них:

  S0100115 – № 1 (річна, квартальна) – Баланс (Звіт про фінансовий стан)

  S0100215 – № 2 (річна, квартальна) – Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)

  S0100311 – № 3 (річна) – Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом)

  S0103355 – № 3-н (річна) – Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

  S0104010 – № 4 (річна) – Звіт про власний капітал

  S0105009 – № 5 (річна) – Примітки до річної фінансової звітності

  S0106007 – № 6 (річна) – Додаток до приміток до річної фінансової звітності

  S0110014 – № 1-м, 2-м (річна, квартальна) – Фінансовий звіт малого підприємства. Баланс, Звіт про фінансові результати

  S0111007 – № 1-мс, 2-мс (річна, квартальна) – Фінансовий звіт мікропідприємств. Баланс, Звіт про фінансові результати
 • Нові форми ДПС – нові бланки податкової звітності, а також перевірка, розрахунок, консолідація та експорт у PDF до них:

  J0104707 – Звіт про контрольовані операції з додатками: J0147107, J0147207

  J/F1318602 – Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання

  J/F1418602 – Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання
 • Нові форми НБУ – нові бланки звітності для небанківських установ, а також перевірка та розрахунок до них:

  NBUF2K1X – Інформація про санкційних осіб

  NBUF2K2X – Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб

  NBUF2K3X – Інформація про фінансові операції санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені

  NBUF2K4X – Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені

  NBUF2KN1 – Інформація про санкційних осіб (за новими указами)

  NBUF2KN2 – Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)

  NBUFAD2X – Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків

  NBUFAF5X – Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів

  NBUFCR14 – Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки

  NBUFCR17 – Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки

  NBUFCR18 – Дані про структуру активів та зобов’язань за строками

  NBUFCR19 – Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів

  NBUFCR20 – Інформація про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески членів кредитної спілки

  NBUFCR51 – Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами

  NBUFCR52 – Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами

  NBUFCR61 – Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

  NBUFCR62 – Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

  NBUFIR13 – Дані про розрахунок платоспроможності страховика

  NBUFIR14 – Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика

  NBUFIR15 – Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика

  NBUFIR16 – Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових (заявлені збитки)

  NBUFIR17 – Дані про отримані / надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити

  NBUFIR18 – Дані про значні правочини страховика

  NBUFIR19 – Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники)

  NBUFIR20 – Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків)

  NBUFIR21 – Дані про кількість працівників та посередників страховика

  NBUFIR22 – Коефіцієнти ефективності діяльності страховика

  NBUFIRB1 – Дані регуляторного балансу. Активи

  NBUFIRB2 – Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви

  NBUFIRB3 – Дані регуляторного балансу. Зобов’язання та забезпечення

  NBUFIRB4 – Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов’язання

  NBUFIRCF – Дані про рух грошових коштів (регуляторний)

  NBUFIRN1 – Дані про структуру активів: прийнятні активи…

  NBUFIRN2 – Дані про структуру активів: непрострочена дебіторська заборгованість

  NBUFIRN3 – Дані про структуру активів: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування

  NBUFIRPL – Дані про показники діяльності зі страхування

  NBUFRF01 – Дані регуляторного балансу

  NBUFRF02 – Дані про позабалансові зобов’язання

  NBUFRF04 – Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

  NBUFRF05 – Дані про грошові кошти та їх еквіваленти

  NBUFRF06 – Дані про субординований борг фінансової компанії

  NBUFRF07 – Дані про залучені кошти

  NBUFRF08 – Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

  NBUFRG01 – Дані про договори та операції за гарантіями

  NBUFRG02 – Дані про портфель за зобов’язаннями за наданими гарантіями

  NBUFRI01 – Дані про договори та операції факторингу

  NBUFRL01 – Дані про договори та операції фінансового лізингу

  NBUFRN01 – Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

  NBUFRN02 – Дані про компенсації та дорогоцінні метали

  NBUFRR01 – Дані про договори та операції за наданими кредитами
 • Довідники – нові довідники для заповнення звітів НБУ:

  DL20 – Код виду фінансового лізингу

  F049 – Код пояснення щодо внесення змін до договору

  F085 – Код персональних санкцій

  FST – Код зміни стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків

  H015A – Код типу контрагента (деталізований)

  H032 – Код виду резервів

  H033 – Код методу розрахунку технічних резервів

  K060 – Код виду пов’язаної особи

  K070 – Інституційний сектор економіки України

  K112 – Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)

  R060 – Довідник до оборотно-сальдової відомості

  S031 – Код виду забезпечення активу

  S240 – Коди строків до погашення

  S262 – Види кредитів за цільовим спрямуванням (деталізовані)
 • Логіка Держстату – додано деякі правила перевірки звіту № 1-відходи (річна) (S1101213).
 • Цифрові ключі – підтримка ключів КЕП у форматі “PFX”.

Виправлено:

 • Кошик – помилка, за якої у відкритому Кошику тимчасово відображалися новостворені документи.
 • Логіка ДПС – деякі помилки у перевірці та консолідації Декларації про майновий стан F0100214.
 • Імпорт із DBF – помилка імпорту даних із фалів DBF з нестандартним кодуванням.
 • Експорт у PDF – помилки та неточності при експорті та друці через PDF для деяких звітів: F0100214, F0100414, F0121614, F0121814, J/F0301209, J/F0303507, J/F0311209, J/F0313507.

Змінено:

 • Нумерація звітності – стан звіту більше не враховується в автоматичному визначенні “номеру в періоді” для звітів та накладних.
 • Довідники – оновлено довідники для звітності НБУ: D050, D060, D084, F006, F086, F088, F108, H011, H015, H018, H020, H027, H062, H064, H067, H068, K011, K014, K021, K030, K040, K060, K061, K111, KU, S031, S186, S261, T020.
 • Звіти НБУ – оновлено бланки та правила перевірки звітності для небанківських установ: 1CX, 2HX, 2JX, 2KX, 2LX, 2PX, 4EX, 4HX, 4IX, 4LX, 97X, A0X, CR11, CR7, E9X, FR0, IR12, IR6, IR78, LR3.
Завантажити оновлення →

Хочете спробувати?Почніть з безкоштовної повної ліцензії на місяць