Вийшла нова версія програми 1.2.2.1

Опубліковано

У версії 1.2.2.1:

Додано:

 • Нові форми Держстату – нові бланки фінансової звітності, а також розрахунок, перевірка, консолідація та експорт у PDF до них:
  S0100114 – (форма №1) Баланс (Звіт про фінансовий стан)
  S0110013 – (форма №1-м, 2-м) Фінансовий звіт малого підприємства
  S0111006 – (форма №1-мс, 2-мс) Фінансовий звіт мікропідприємства
  S0100214 – (форма №2) Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)
  S0100310 – (форма №3) Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом)
  S0103354 – (форма №3-н) Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
  S0104009 – (форма №4) Звіт про власний капітал
  S0105008 – (форма №5) Примітки до річної фінансової звітності
  S0106006 – (форма №6) Додаток до приміток до річної фінансової звітності

P.S. Для неприйнятих фін.звітів з помилкою: “КАТОТТГ не вказано”, треба створити копію та нажати “Додатково” – “Оновити поля документу”

Завантажити оновлення →

Хочете спробувати?Почніть з безкоштовної повної ліцензії на місяць